catc01 หม้อดักเรซิ่น 2.4 ลิตร 20ซม

catc01

catc01 หม้อดักเรซิ่น 2.4 ลิตร 20ซม

catc01

2,766.00 บาท
ชิ้น

ถังดักเรซิ่นใช้ทั้งในกระบวนการแว็คคั่มและ infusion ซึ่งจะติดตั้งระหว่างแม่แบบกับปั๊มแว็คคั่มเพื่อกันไม่ให้เรซิ่นส่วนเกินที่ออกจากแม่แบบวิ่งเข้าถึงปั๊มได้ เรซิ่นส่วนเกินจะถูกดูดลงสู่ถัง

 
1