905 ไวนิลไม่ลามไฟ ไม่ผสม 200กก

905

905 ไวนิลไม่ลามไฟ ไม่ผสม 200กก

905

56,731.00 บาท
1 ถัง / 200 กก.

Vinlyester หรือเรียกว่าไวนิล เป็นเรชิ่นกลุ่ม Polyester ไม่ลามไฟ ไม่ผสม Cobalt ที่มีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติในการทนกรดหลายชนิดได้ดีกว่าเรซิ่นเกรด Isophathelic จึงนิยมใช้ในงานประเภทถังเคมี เคลือบพื้นโรงงาน รวมไปถังเรือและอุปกรณ์กีฬาทางน้ำอีกด้วย

 
1