tr301 น้ำยาเคลือบผิวโมลด์ 1แกลลอน

tr301

tr301 น้ำยาเคลือบผิวโมลด์ 1แกลลอน

tr301

2,001.00 บาท
ย่อย / 1แกลอน 3.78 ลิตร

tr301 เป็นสารเคมีที่ไว้สำหรับเคลือบผิวโมลด์ที่เป็นโมลด์ใหม่เพื่อไปปิดรูเล็กๆที่เรามองไม่เห็น

 
1