aems301000a ใยทิชชู่ 300ตรม

aems301000a

aems301000a ใยทิชชู่ 300ตรม

aems301000a

4,815.00 บาท
1 ม้วน / 30 กก.

Glass Tissue เป็นใยแก้วผืนบางๆ ที่มีน้ำหนักเพียง 30gsm ใช้กรรมวิธีขึ้นรูปแบบกระดาษเพื่อให้ได้ความสม่ำเสมอของผิว จะใช้งานในชั้นแรกสุดหรือท้ายสุดเพื่อให้ผิวงานมีความเรียบสวยและช่วยกันสภาวะที่กัดกร่อน

 
1