3m77 สเปร์ยกาว

3m77

3m77 สเปร์ยกาว

3m77

317.00 บาท
1 กระป๋อง / 475 กรัม

กาวสเปร์ยกระป๋องสำหรับพ่นลงบนโมลด์ ใยแก้ว peelply หรือวัสดุต่างๆ เพื่อให้แต่ละชั้นไม่หลุดออกจากกันในระหว่างการวางวัสดุแต่ละชั้นและอุปกรณ์แต่ละชิ้นลงบนโมลด์

 
1